Course

LISTEN
PSY 306 Ölçme ve Değerlendirme Select Term:
Bu ders, psikolojideki kavramları ölçmeyi ve ölçüm sonuçlarını yorumlamayı, ölçekler oluşturmayı, bunların standardizasyon çalışmalarını, geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini kapsar. Bunun yanında faktör analizi gibi veri analizi yöntemlerini ve alanda kullanılmakta olan standart zeka testleri gibi bir çok testin uygulanmasını ve skorlanmasını öğretmeyi amaçlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : OR Undergraduate level PSY 202 Minimum Grade of D ) ( Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level PSY 303 Minimum Grade of D
Corequisite : PSY 306