Course

LISTEN
PSY 304 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Select Term:
Bu ders öğrencilerin araştırma desenleme ve veri analizi konusundaki yetkinliğini geliştirmeyi amaçlar. Derste ileri düzeyde analiz teknikleri kullanılarak çok sayıda yordayıcıları içeren daha karmaşık modellerin test edimesine odaklanılmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :