Course

LISTEN
POLS 473 Siyasal Kuram II Select Term:
Bu ders güncel siyaset felsefesinin ele aldığı bazı temel konuları inceler. Demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal refah, toplumsal kimlik gibi kavramların içerikleri, değerleri ve ne tür siyasal kurumlar sayesinde gerçeklik kazanacakları bu dersin ele alacağı konular arasındadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -