Course

LISTEN
POLS 393 Türkiye'deki Siyasi Partiler Select Term:
Dünyada siyâsi partilerin tarihsel kökeni ve gelişimi ışığında, mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektif içinde, geçmişten bugüne Türkiye'deki siyasi partiler mercek altına alınacaktır. Siyasi partilerin teşkilatları, üyeleri, faaliyetleri gibi çeşitli alanlara göz atılırken, siyasi liderlik, Meclis faaliyetleri, siyasi partilerin sosyolojik tabanları ve partiler ile seçimler ve seçim sistemleri üzerinde durulacaktır. Parti sistemleri, yapıları ve partiler ile siyasi rejimler arasındaki ilişkiye değinilecektir. Türkiye'deki siyasi partilerin kuruluş nedenleri ve kökleri, tarihsel ve politik bir bağlamda, ele alınırken, tarihsel etkileşimleri üzerinde durulacaktır. Türkiye'de partiler, parti programları, tüzükleri, seçimler, seçim sonuçlarının tahlili, parti mücadeleleri, ideolojiler, partilerin birbirleriyle olan etkileşimi, siyasi tarih ve siyasal bilim temelinde, sosyolojik bir analizin ışığında gözden geçirilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -