Course

LISTEN
POLS 349 Güneydoğu Asya Politikaları Select Term:
Güneydoğu Asya'da siyaset, sömürge dönemi, bu dönemin ortaya çıkardığı milliyetçi hareketler ve soğuk savaşın yarattığı jeo-stratejik zorunluluklar tarafından şekillenmiştir. Sömürge dönemi bir yandan ulusal sınırları çizerken diğer yandan da modern devlet kurumlarının oluşmasını sağladı. Milliyetçilik yeni bir seçkinler tabakası ve söylem oluşturacaktı. Soğuk savaş ise sömürge sonrası devletlerde devlet otoritesinin niteliğini belirledi. Bu ders tarihi şartları göz önüne alarak (sömürgecilik, modernleşme, milliyetçilik, savaşlar) bugün Güneydoğu Asya dediğimiz jeo-politik bölgeyi incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsayacağı ana temalar arasında, demokrasi ve milliyetçilik, etnik azınlıklar, dinin siyasal izdüşümleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -