Course

LISTEN
POLS 305 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler Select Term:
Bu derste modern Türkiye'de ortaya çıkan liberalizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, sosyalizm ve feminizm gibi düşünce akımlarının kökenleri ve evrilme biçimleri incelenecek. Bu siyasal ideolojilerin temel özellikleri irdelenirken, onları dillendiren Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Prens Sabahattin ve Ahmet Ağaoğlu gibi bazı düşünürlerin eserleri çalışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -