Course

LISTEN
POLS 303 Seçimler ve Siyasal Katılım Select Term:
Bu ders "sıradan" (konvansiyonel) ya da sıra dışı siyasal katılım konusuna bir giriş olarak tasarlanmıştır. Siyasal modernizasyon teorisi içerisinde siyasal katılımın değişik biçimlerinin oynadığı rolü başlangıç noktası olarak almaktadır. Kitle seçimleri, kitlesel ihtilaflar ve şiddet değişik modernizasyon ve rasyonel tercih (rational choice) perspektiflerinden tartışmaya sunulacaktır. Bu yazının etkili eserleri günümüzde süregelen çalışmaların temellerinin şekillendirilmesinde doğrudan kullanılacak ve tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -