Course

LISTEN
POLS 301 Siyasal Kuram I Select Term:
Bütün toplumlar ortak yaşamlarının hangi toplumsal/siyasal güçler tarafından belirlendiği, hangi değerler doğrultusunda ve nasıl biçimlenip yönetilmesi gerektiği konularında düşünce üretir. Bu ders bu sorulara Aristotle, Nizamülmülk, Machiavelli, Hobbes, Marx, Namık Kemal ve Mill gibi siyasal düşünürlerin verdikleri farklı cevapları inceler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -