Course

LISTEN
POLS 301 Siyasal Kuram I Select Term:
Bütün toplumlar ortak yaşamlarının hangi toplumsal/siyasal güçler tarafından belirlendiği, hangi değerler doğrultusunda ve nasıl biçimlenip yönetilmesi gerektiği konularında düşünce üretir. Bu ders bu sorulara Aristotle, Nizamülmülk, Machiavelli, Hobbes, Marx, Namık Kemal ve Mill gibi siyasal düşünürlerin verdikleri farklı cevapları inceler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -