Course

LISTEN
PHIL 300 Bilim Felsefesi Select Term:
Bu ders bilim felsefesindeki ana yaklaşımlara ve konulara giriş mahiyetindedir. Bilimin doğuşu, doğası ve amaçları; sınır ve tümevarım problemi; bilimsel açıklamanın niteliği; bilimin rasyonalitesi ve bilimsel nesnellik; bilimsel yöntem ve bilimsel kuramların sınanması; bilimsel devrimler; realizm/anti-realizm tartışması; bilim ve değerler bu konular arasındadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -