Course

LISTEN
LIT 430 Oto/biyografi Select Term:
Bu derste, otobiyografi, biyografi, oto-etnografi, otobiyografik belgesel ve otobiyografik roman gibi çeşitli yaşam öyküleri yapısal olarak incelenecektir. Çeşitli otobiyografik metinler tarihsel, sosyal ve politik bağlamlarındaincelenecek, bu eserlerin edebi ve entelektüel tarihe katkıları analiz edilecektir. Otobiyografik metinlerdeki kişi ve toplum arasındaki gerilimli ilişkide, toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk, sınıf ve din gibi konular üzerinde durulacaktır. Okunacak eserlerden bazıları şunlardır: St. Augustine, Confessions; J. J. Rousseau, Confessions; Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas; Halide Edib Adıvar, Memoirs ve The Turkish Ordeal; Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes; Brenda Maddox, Nora: A Biography of Nora Joyce (ya da: Nora: The Real Life of Molly Bloom); Latife Tekin, Gece Dersleri; ve Orhan Pamuk, Istanbul: Hatıralar ve Şehir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -