Course

LISTEN
IR 402 Avrupa'da Türkiye Select Term:
Bu ders Türkiye'nin Avrupa?daki yerini uluslar arası ilişkiler teorisi açısından incelemektedir. Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi olarak Avrupa düzeninde kendine has bir konumu vardır. Bu konum özellikler 1945 sonrası uluslar arası dinamiklere göre şekillenmiştir. Dersin içeriği Türkiye'nin Soğuk Savaş sırasında ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa sistemindekini yerini incelemek üzere düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyeliği dersin ana konuları arasındadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -