Course

LISTEN
IR 341 Küresel İdare Select Term:
Küresel siyaseti düzenleyen fikirleri, kurumları ve uygulamalari inceleyen bu dersin üç amacı var: 1)Günümüzün küresel idare yapısını ve dinamiklerini gözden geçirmek, 2)Küresel düzende güc ve adalet konularına eğilmek ve 3)Küreselleşmenin dünya düzenine etkilerini incelemek. Bu derste devletler, uluslararası kuruluslar ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri uluslararası ticaret, güvenlik, barışı koruma, insan hakları, kalkınma ve çevre konuları bağlamında inceleyecegiz. Bu derste yapacağımız okuma ve tartışmalarda asağıdakiler gibi bir çok soruya yanıt arayacağız:Küreselleşme küresel idare açısından ne anlam ifade ediyor? Insan haklarında universal standartlara ulaşılabilinir mi ya da ulaşılmalı mı? Dünya Örgütü (DTO) daha adil bir uluslarası ekonomik düzen oluşturabilir mi?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -