Course

LISTEN
HUM 322 Sanatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya Select Term:
Bu ders modern öncesi dönemin sanatını kültürlerarası bir bakış açısıyla incelemektedir. Dersin temel amaçlarından biri farklı kültürel coğrafyalarda üretilen çeşitli sanat eserlerinin ve sanat formlarının benzerlik gösteren görsel ve sanatsal unsurlarını detaylı bir şekilde ele almaktır. Diğer bir amaç ise öğrencilerin sanat tarihinde sıklıkla kullanılan stil, menşe ve benimseme kavramlarını kritik bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yardımcı olmaktır. Dersler belli temalar etrafında şekillenirken, seçilen sanat eserleri kronolojik olarak ve tarihi/kültürel bağlam dahilinde incelenecektir. Bu ders sanatsal analiz (stil ve ikonografik analiz) ve tenkitli okuma-yazma metotlarını içermektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -