Course

LISTEN
HIST 489 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti Select Term:
Çağdaş Türkiye'nin oluşumuna, ulusun inşasının ideolojik boyutlarını öne çıkaran yoğun bir toplu bakış. Çeşitli arkaplanlar : Osmanlı tarihinin anahatları; ''uzun'' 19. yüzyıl; Yeni Emperyalizm; Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; ırkçılık ve Sosyal Darwincilik. Buradan hareketle, Osmanlı-Türk seçkinlerinin Batı ile karmaşık aşk-ve-nefret ilişkilerinin evrimi. Nihayet, büyük 1908-22 krizinin sarsıntıları içinde, artık bir Osmanlı ve/ya Müslüman kimliğinden farklı olarak, belirgin bir Türk kimliğinin şekillenmesi ve temellendirilmesi. Önemli ölçüde edebiyattan da yararlanarak, Türk milliyetçiliğinin gerek erken dönem ve gerekse Kemalist varyantlarını payandalayan kökencilik ve otoktonluk efsaneleri ile ''altın çağ'' anlatımlarının çözümlenmesi. Bu dersin lisansüstü düzeyde alınabilmesi için, bkz HIST 589.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -