Course

LISTEN
HIST 349 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) Select Term:
Potsdam Konferansı'ndan günümüzün globalleşme ve ABD'nin tek dünya gücü olarak ortaya çıkması sorunlarına kadar uzanan uluslararası gelişmeler içinde bir ufuk turu. İşlenecek başlıca konular : Soğuk Savaşın başlaması; NATO ve Varşova Paktı; bölgesel savaşlar (Kore, Vietnam) ve diğer krizler (Berlin, Küba, Ortadoğu'da Arap-İsrail çatışması); 1970'lerin kısmî yumuşaması; nükleer silâhsızlanma görüşmeleri ve antlaşmaları; Üçüncü Dünya ve Bloksuzluk hareketi; 1975 Helsinki Zirvesi. 1970'lerin sonlarından 1980'lere yeniden tırmanış (nükleer yığınakların tekrar hız kazanması, Grenada, Nikaragua, Afganistan ve Etyopya-Somali krizleri). SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaşın sonu. Yeni bir diplomatik ve askerî istikrarsızlık dönemini oluşturan faktörler : ABD'nin tek başına hareket etme eğilimi; yeni bir dünya gücü olarak Çin; bir diğer küresel oyuncu olarak AB; Rusya'nın süregelen sorunları; Üçüncü Dünya'da gözlenen "devlet çöküşü" süreçleri; global terörizm olgusu.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -