Course

LISTEN
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Select Term:
Bu ders, Jön Türklerin 1908'de yüzyüze geldikleri "ya devrim ,ya imparatorluk" ikileminden, 1910'ların entelektüel kaynaşması; Balkan Savaşları ile Çanakkale'nin Türk milliyetçiliği üzerindeki etkisi; Anadolucu bir halkçılığın başlangıçları; 1918-19 yıllarının bitkinlik ve bezginliğine karşın, son bir mücadele çağrısının yükselmesi; yeni bir önderliğin ve direniş platformunun oluşturulması; istiklal mücadelesinin dayandırıldığı büyük ittifakta yerel ve ulusal unsurların payı gibi konu ve temalara açılıyor. 1923 sonrasına ilişkin önemli meseleler ise şöyle inceleniyor : ekonominin yeniden inşası; 1920'li ve 30'lu yılların inkılâpları; eğitim, tarih, arkeoloji, folklor ve yeni bir ulusal kimliğin inşası; Büyük Dünya Buhranı ve daha devletçi bir ekonomi politikasının benimsenmesi; savaş yıllarının zorlukları; 1946-50, yani çoğulcu parlamenter düzene geçiş yılları. Sonuç bölümünde, bazı büyük analitik soru ve sorunlar yer alıyor: karşılaştırmalı perspektif içinde Kemalist Devrim; sömürgeleşmemişlik koşullarına özgü bir "muasır medeniyet seviyesine yetişme" gündeminin oluşması; diğer (daha geç) ulusal kalkınmacılık örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kemalizmin pragmatizmi ve ampirisizmi; 21. yüzyılın eşiğinde, Türkiye'de demokrasinin ufuk ve olanakları.
SU Credits : 2.000
ECTS Credit : 3.000
Prerequisite : Undergraduate level HIST 191 Minimum Grade of D
Corequisite : HIST 192