Course

LISTEN
HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Select Term:
HIST 191 dersi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında, imparatorluğun hüküm sürdüğü geniş coğrafyada yaşamış toplulukların geçmişi ile bugün arasındaki tarihsel ilişkiyi akademik bir perspektiften ele almaktadır. Takip eden HIST 192 dersini içerik ve kronoloji olarak tamamlayıcı bir yapıda düzenlenmiş olan bu ders 19. yüzyıl başından I. Dünya Savaşı sonuna kadar uzanan bir zaman aralığında Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılına şekil vermiş başlıca tarihsel süreçleri ve dönüm noktalarını tematik bir düzlemde ele alır. Her ne kadar dersin merkezinde Osmanlı coğrafyası var ise de, HIST 191 dersi İnsanlık Tarihi, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Sosyoloji gibi muhtelif disiplinlerin, farklı sosyal ve beşeri bilimlerin, birikimlerine de referanslar vererek ilerleyen, disiplinlerarası bir kurguya sahiptir. Buna ilaveten, HIST 191 dersi ele aldığı temalar ve çizdiği kronolojik çerçeve itibarıyla TLL 101 dersi ile belli bir eşgüdüm içerisinde ilerler. Bu sayede öğrencilere HIST 191’de karşılaştıkları konularla TLL 101 dersinde okudukları edebiyat eserlerini ilişkilendirme fırsatı sunar. Son olarak, HIST 191 dersi akademik okuryazarlık, kaynaklara eleştirel bakış ve olgu doğrulamaya dair temel becerileri dersin içeriği ile birlikte öğretmeyi hedefler.
SU Credits : 2.000
ECTS Credit : 3.000
Prerequisite : -
Corequisite : -