Course

LISTEN
HART 330 Modern Sanat ve Popüler Kültürde Orta Çağ Algıları Select Term:
Bu ders modern sanat ve popüler kültürde Orta Çağ'ın imgesel biçim ve kavramlarının yeniden kullanımını inceler. Ondokuzuncu yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla belirli sanat, mimari, edebiyat ve sinema eserleri tartışılır. Uygun olan durumlarda, Bayeux Tapestry ve Overlord Embroidery'de olduğu gibi, Orta Çağ ilham kaynakları da tartışmaya katılarak alınan ve yeniden kullanılan Orta Çağ imgeseli ile Orta Çağ sanat eserinin üretim dinamikleri arasındaki ilişki problematize edilir. Bunun gibi birebir bağlantının olmadığı durumlarda (J. R. R. Tolkien?in eserleri), ya da ilham kaynağının kendisinin imgesel olduğu durumlarda ise (Kral Artur Efsanesi) Orta Çağ ve Yakın Çağ bağlamlarında etkin olan farklı imgesellik biçimleri tartışılır
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -