Course

LISTEN
HART 311 Rönesans Sanatı Select Term:
Bu dersin Rönesans sanatına, estetiğine ve Erken Rönesansın temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -