Course

LISTEN
FILM 345 Uluslararası Sinemalar Select Term:
Uluslararası Sinemalar, farklı ulusal, uluslararası ve ulusaşırı ortamların çevrelediği bir dizi filme giriş niteliği taşıyor. Ders, bu filmleri anlamlandırmak için tarihsel çerçeve, kuramsal tartışma ve estetik analizi odağına alan bir yaklaşım benimsiyor. Uluslarası Sinemalar öncelikle anlatı, anlatım ve üsluptaki hakim yaklaşımlar konusunda kurucu bir nitelik taşıyan klasik Hollywood ve Avrupa sinemasını ele alacak. Daha sonra, Tayvan'dan İran'a farklı sinemalar, Üçüncü Sinema ve Çin Beşinci Kuşak gibi akımlar ve filmlerinde ulusaşırı bir ses benimseyen Wong Kar Wai ve Fatih Akın gibi yönetmenler tartışılacak.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -