Course

LISTEN
ECON 495 Makina Öğrenmesi ile Siyasa Değerlendirme Select Term:
Bu ders, öğrencilere kamu politikalarını değerlendirmek için makine öğrenimi algoritmalarını analiz etmeyi ve kullanmayı öğretir. Bu amaçla, öğrenci öncelikle potansiyel sonuçlar çerçevesi, nedensel diyagramlar çizme ve istatistiksel tanımlama için yeterli koşulları tanıma gibi nedensel istatistiğin temel konularıyla ilgili bilgi sahibi olur. Eşzamanlı olarak, sınıf, veri düzenleme ve işlevsel programlama dahil olmak üzere R'nin yapı taşlarına değinir. Kodlama ve nedensel istatistik hakkında temel bilgi edindikten sonra konu, makine öğreniminin yapı taşları ve bunların R'de uygulanması etrafında döner. Daha sonra öğrenci, Nedensel Ağaçlar ve Nedensel Ormanlar kavramlarını gözden geçirerek nedensel istatistik ve makine öğrenimi arasındaki anlamlı örtüşmeleri öğrenir. Son olarak, dersin önemli bir kısmı polis reformları, çevre koruma ve eğitim programları gibi kamu girişimlerinin değerlendirilmesine ilişkin bir dizi uygulamayı ele alır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -