Course

LISTEN
ECON 494 Mekânsal Veriler Bilimi Select Term:
Bu dersin ana hedefi öğrenciye mekânsal verilerin analizini ve kullanımını sosyal bilimler alanında sunmaktır. Ders R yazılımının, coğrafik verilerin işlenmesi ve görüntülenmesi için kullanılan araçlarının ve yöntemlerinin derinlemesine anlatımı ile başlar. Mekânsal değişkenlerin oluşturulmasına aşina olduktan sonra, öğrenci bir iktisatçının nasıl bu araçları kullanarak tarihsel olaylar (örnek: Amerika’nın kolonileşmesi) ile günümüzün bölgesel gelişmişlik seviyesi arasında sebep sonuç ilişkisini ortaya çıkarmakta kullandığını öğrenir. Ders ayrıca belirli bir olayın mekânsal yayılımını belirleyen parametrelerin barındırıldığı istatistiki modelleri derinlemesine işler. Böylelikle şu ve benzeri soruların nasıl cevaplandığını öğretir. Bir isyan ya da toplumsal çatışmanın sonrasında şiddetin yayılımı mekânsal olarak ne kadar yoğun olur? Bir bölgede bazı değişiklikler sonucunda eğitim seviyelerinde gözlemlenen ilerlemeler komşu bölgelere saçılır mı? Ders tahmin teknikleri, hipotez testi ve mekânsal veriler için makine öğrenimi yöntemlerine giriş üzerine yapılacak tartışmalarla ile son bulur.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -