Course

LISTEN
ECON 493 Çin Ekonomisini Anlamak Select Term:
Çin Ekonomisi'nin gelişimi, işleyişi ve Dünya üzerindeki etkisi konusunda bir anlayış kazandırmayı hedefleyen bu derste, Çin'i dünya ekonomisinde önemli bir güç haline getiren ekonomik reform süreci; makroekonomik, finansal, endüstriyel ortam; teknoloji ve endüstri politikaları ve uluslararası politika konuları incelenmektedir. Bunların yanında, ekonomik hayatın önemli belirleyicileri olan iç politika ve yakın Çin tarihi konuları da kapsanmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -