Course

LISTEN
ECON 440 Küreselleşme ve Kalkınma Konuları Select Term:
Öğretim üyesinin seçeceği derinlemesine incelecek olan konular arasında: uluslararası ticaret sistemi, bu sistem içinde ticaterin yürütülmesi; gelişmekte olan ülkelerin firsat ve zorlukları; uluslararası pazarlara katılımın koşul ve sonuçları; uluslararası ticaret ve sermaye akımlarının serbestleştirilmesi; ticaret politikalarının araç ve kapsamı; IMF ve Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkileri; bazı Latin Amerika ve Asya ekonomilerinde öne çıkan kalkınma konuları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -