Course

LISTEN
ECON 403 Ekonomi Tarihi Select Term:
Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -