Course

LISTEN
ECON 400 Ekonomik Düşünce Tarihi Select Term:
Giriş ve ilk zamanlar: eski ve ortaçağ ekonomik düşünceleri; tüccarlık ve kapitalizmin doğuşu; klasik dönem, Adam Smith, David Ricardo; tepkiler ve klasik teoriye alternatifler, Karl Marx ve bilimsel sosyalism; neoklasik okul; Keynes ve Keynes sonrası teoriler; parasal teoriler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -