Course

LISTEN
ECON 360 İleri Makroekonomi Select Term:
Ekonomik büyüme teorileri, iş devirleri teorileri, tüketim ve tasarruf teorileri, mali piyasalar ve yatırım, para teorileri, enflasyon ve para politikaları, işgücü piyasası ve işsizlik teorileri, kamu maliyesi ve borçlanma.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -