Course

LISTEN
ECON 345 Uluslararası Finans Select Term:
Açık ekonomilerin irdelenmesi için gerekli kavramlar ve araçlar ile bu alandaki bulgular: ulusal gelir hesapları ve ödemeler dengesi; faizler ve döviz kurları arasındaki ilişki; değişik döviz kuru rejimleri ve sermaye hareketleri ile ilgili kısıtlar altında fiyat, faiz, nominal ve reel döviz kuru harketleri; finansal krizler ve uluslararası makroekonomik bağımlılıklar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :