Course

LISTEN
ECON 322 Sağlık Ekonomisi ve Politikası Select Term:
Sağlık hizmetlerinin üretiminde ekonomik etkinlik ve yararlanmada etik sorunlar; devlet ve özel sektörün sağlık hizmetleri üretimine yarar-maliyet ve maliyet etkinliği analizi uygulaması; sağlık-beslenme ilişkisi, sağlık sigortası politikaları, sağlık hizmetlerinde nitelik ve niceliğin ekonomik analizi; hükümet ve mesleki kurumların sağlık alanındaki etkinlikleri.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -