Course

LISTEN
ECON 320 Kamu Ekonomisi Select Term:
Refah ekonomisinin temel teoremleri; hükümet teorileri; kamu malları; harici etkiler; kamu tercihi; gelir dağılımı ve etkinlik; vergilendirme; kamu üretimi, teşvikler ve bürokrasi; özelleştirme.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -