Course

LISTEN
ECON 312 Davranış Ekonomisi Select Term:
Bu ders ekonomi biliminin alışılagelmiş varsayımları ve sonuçlarına ters düşen durumlar ve bu durumların önemi üzerine kuruludur. Ders, birçok eğitici deneyleri de kullanarak, öğrencilerin, kabul gören ekonomi kuramlarından sistematik sapmaları kolaylıkla tanımlamalarını ve mevcut modellerin yetersizliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilinen kuramlar ile gerçek arasında ortaya çıkan farklılıkları açıklamak için psikoloji biliminden edinilen bilgileri kullanan davranış modellerinin ele alındığı bu ders, bu modellerin ortaya sunduğu yeni fikirleri ve öngörüleri olduğu kadar, davranış modellerinin zayıf yanlarını da tartışmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -