Course

LISTEN
ECON 310 Oyun Teorisi Select Term:
Normal ve yaygın formda işbirliksiz oyunlar, çözüm kavramları ve iyileştirmeler, rasyonelleştirebilme; tam bilgili oyunlar, davranışsal stratejiler; eksik bilgi, Bayesian-Nash dengesi, ardışık rasyonellik; işbirliğine dayanan oyunlar, dışbükey oyunlar, dengeli oyunlar: core, Shapley değeri, nucleolus; pazarlık; koalisyon yapısına dayanan oyunlar ve uygulamaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :