Course

LISTEN
ECON 204 Mikroekonomi Select Term:
Tüketici teorisi ve talep; üretim, maliyetler ve arz; piyasa yapılarının analizi; refah ve piyasa aksaklıkları; eksik bilgi ve piyasa ekonomisinde devletin rolü.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :