Course

LISTEN
CULT 453 Göç Mekanları Select Term:
Bu ders göç hareketlerinin ve onları denetleme çabalarının nasıl mekan ve ölçekler ürettiğini inceler ve göçmen bağlantılarının ortaya çıkarttığı mekansallıkları açıklayan kurumsal çevrelerin (ulusötesilik ve yerelötesilik gibi) üzerinden geçer. İşlenen konular arasında göçmenlerin günlük hayatlarında nasıl yer ve ev kurdukları; yerelleşme deneyimlerinin şehirler arasında nasıl değiştirdiğini; kamp hayatlarının şehir hayatıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları; devletlerin göç akışlarını engellemek için nasıl mekansal stratijilere başvukları (örneğin toprakların egemenlikten çıkarılması sınırı geçenlerin geri itilmesi, sıcak noktaların yaratılması); göç rotalarının nasıl oluştukları (örneğin kaçakçılık ağları üzerinden), nasıl yönetildikleri ve yeniden başka bir rotaya çevrilmek üzere nasıl kapatıldıkları;ve hangi ahlaki coğrafların kimi hareketliliklere toplumsal meşrutiyet affederek göç süreçleriyle eşleştiği bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -