Course

LISTEN
CULT 451 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür Select Term:
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -