Course

LISTEN
CULT 435 Şiddet Temsilleri Select Term:
Şiddet, son yıllarda çok ilgi gören bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. Yaratıcı çalışmalar şiddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya çalışırken, şiddetin doğru tasvir ve temsil edilmesinin iyileşme süreçlerinde ve ileride oluşabilecek şiddetin önlenmesinde önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak şiddet tasvir ve temsillerine yapılan bu vurgu, metin veya görüntüde yeni bir şiddet biçimi yaratmaya da sebep olabilmektedir. Örneğin, çeşitli gruplara yönelik nefret içeren konuşmaların veya şiddet içeren pornografinin analiz ve eleştirileri, aynı zamanda bu şiddet biçimlerinin yeniden üretilmelerine de yol açabilmektedir. Insanların savaş ve benzeri şiddet biçimlerini anlamalarını sağlamak kendi içinde bir sanat olarak algılanmaktadır. Şiddetin metin veya görüntüye yansımaları ne kadar net olursa, insanlar şiddetin etkisini o kadar iyi hissedebildikleri düşünülür. Bu tür çabalar şiddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden üretmiş oluyorlar? Belki daha da önemlisi, bu çalışmaların aynı zamanda şiddete bir çözüm önerdiklerini düşünebilir miyiz? Bu ders, kuramsal çalışmaların yanı sıra şiddetin metinsel ve görsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yanıt arayacaktır.Bu ders, öğrencilerin sınıf içi sunum ve tartışmalara aktif olarak katılmalarını gerektiren bir araştırma semineridir. Yüksek lisans öğrencilerinin, dersin normal yükümlülüklerine ek olarak dönem sonu makalesi olarak orijinal bir araştırma sunmaları beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak CULT 535, yüksek lisans dersi olarak alınabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -