Course

LISTEN
CULT 434 Kültür Kuramları Select Term:
Bu derste yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları okunarak, farklı kültür tanımları, bir disiplin olarak kültürel araştırmalar hakkındaki tartışmalar kültürel çözümlemelerde kullanılan çağdaş kuramsal çerçeveler incelenecektir. Öğrencilere Marksizm, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası, feminizm ve psikanaliz gibi kuramsal yaklaşımlara genel bir girişin yanısıra W. Benjamin, T. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, L. Irigaray, J. Butler, S. Zizek gibi bazı önemli kültür kuramcılarının düşüncelerini eleştirel bir yaklaşımla irdeleme fırsatı sunulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -