Program Tanımı


!!!Bu program, 2020-2021 akademik yılı itibarıyla YKS ile yeni yerleşecek öğrencilere sunulmayacaktır. 2020-2021 Akademik yılı öncesinde üniversiteye kayıt olmuş öğrencilerden; daha önce bu programa yerleşmiş olanların kayıtları korunacak olup; gelecek dönemlerde, bu programa bildirim yapmayı ya da iç yatay geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir.!!!


Program, öğrencilere küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, kuvvetli bir ekonomi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olan Uluslararası Çalışmalar programı, toplumlar ve kültürlerinin, küresel kurumların ve ülke dış politikalarının ekonomisi ve siyaseti ile daha iyi anlaşılmasını, böylece, mezunlarına günümüzdeki iş koşullarına cevapkar ve esnek kariyer olanakları sağlayacaktır. Program mezunları bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlarda, uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde, ve uluslararası kurum ve piyasalarda daha iyi istihdam olanaklarına kavuşacak, diğer yandan da uluslararası ilişkilerden yöneticilik, siyaset bilimleri, sosyoloji ve ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimlerine en iyi üniversitelerde devam ettirme şanslarını çok arttırmış olacaklardır.