Course

LISTEN
VA 456 Tasarım Kültürünün Çözünümü Select Term:
Bu ders, genel olarak 'kültür (gelenek)' olarak adlandırdığımız tüm kavramların çözünümü için elzem olan tasarım ve tasarım öğelerinin tarihsel süreç içindeki devinimleri ve birikimleri üstünde yoğunlaşır. Tüm kültürel (gelenekesel) hareketlerin doğasını belirleyen tasarım kavramı, çağdaş sanat teorisinin analizi ve kritiği ışığında incelenecektir. Derste şu sorulara cevap aranacaktır: Tasarım faaliyetleri ile sanat faaliyetleri arasında nasıl bir bağ vardır?, Tasarım ve teknoloji arasında birbirini besleyen öğeler nelerdir?, Söz konusu bağlar, coğrafyaya bağlı alışkanlıklar ve kültürel normlar ile nasıl ilişkilendirilebilir?, Tasarım ürünlerinin hayata geçme sürecindeki farklılıklardan ve/veya benzerliklerden yola çıkarak bir kültürel tarihçenin okumasını yapmak mümkün müdür?, Tasarım/Sanat ürününün kendinde barındırdığı belli başlı spesifik öğeler, bize kültürel etkileşimler hakkında nasıl yol gösterebilir?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -