Course

LISTEN
VA 452 Psikanaliz ve Sinema Select Term:
19.yüzyılın sonu, takip eden yüzyıla damgasını vuracak iki kurumun, sinema ve psikanalizin, eşzamanlı doğuşuna tanık olmuştur. Bu ders genel anlamda psikanalizin film teorisi ve eleştirisini nasıl etkilediğini konu alıyor. Bu derste öğrenciler psikanalitik kavramların çalışma prensipleriyle tanıştırılırken, aynı zamanda da, psikanalitik film eleştirisinin temelleri konusunda bilgilendirileceklerdir. Her ders bir film gösterimiyle başlayacak, bir psikanalitik kavramın sunumu ve gösterilen filmi analiz ederken bu kavramın bize nasıl yardımcı olabileceğinin öğrencilerle birlikte düşünülmesiyle devam edecektir. Dönem sonunda öğrencilerin psikanalitik film eleştrisi üzerinde kapsamlı fikir yürütebilmeleri ve psikanalitik film analizine yardımcı araçları gelecekte kendi buldukları örnekler üzerinde düşünürken kullanmaları beklenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -