Course

LISTEN
VA 435 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I Select Term:
1800 yılların ortalarından bu yana insanlar durağan görüntüleri (fotoğraf), 1890'lardan bu yana da hareketli görüntüleri ve sonra da sesleri (film) kullanarak gerçeği algıladıkları ve/veya tercih ettikleri şekillerde temsil etmektedirler. Belgesel sinema tarihi, gerçeği temsil etmek amacıyla yapılan ve malzemesini tarihsel dünyadan alan bir seri denemeden oluşmaktadır. Başından beri bu denemelerle birlikte, temsildeki etik, estetik ve politik meseleler tartışılmaya devam etmektedir. Kapsamı belgesel kuramı ve eleştirisi, etik meseleler ve temsilin sorunsalları olan bu dersler, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine eleştirisel bir bakış sunacaktır. Öğrenciler dönem boyunca kısa video çalışmaları ve seyredecekleri filmler ve okumalar ile ilgili yazılı çalışmalar yapacaklardır. Dönemin sonunda öğrencilerin, yazılı bir dönem çalışması ve ikinci dönem gerçekleştirecekleri bir projenin önerisini sunmaları gerekmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite :