Course

LISTEN
VA 344 İnternet'de Animasyon Select Term:
VA333'ün devamı niteliğindeki bu derste ağırlık animasyonlu yani "flash" web sitelerinin tasarımındadır. Web'de 2D ve 3D tasarımın olanaklarının yanı sıra interaktif animasyon da işlenecektir. Bu derste öğrencilerin özgünlüklerinin ve yaratıcılıklarının ifade edilmesi teşvik edilecektir. Dersin öncelikli yazılımı Macromedia Flash'dır, ancak başka pek çok yazılım dan da yaralanılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -