Course

LISTEN
VA 334 Tipografik Tasarım Select Term:
Bu derste etkin iletişimin sağlanması ve doğru mesajın verilmesi amacıyla harf seçimi, tipografi, görüntü ve kavram ilişkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir. Tipografi dili, yazı karakterinin özellikleri, fontların veya font ailelerinin irdelenmesi, harf büyüklüğünün seçimi, metin düzenlemesi, espas kullanımı, yazı karakterleri aracılığıyla iletişim, kelime ve renklerle çalışma gibi konular araştırma konusu olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -