Course

LISTEN
VA 332 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme Select Term:
Ders öğrencinin sayısal ve fotografik görüntüleme tekniklerini gerek kuramsal gerekse stüdyo ortamında uygulamalı olarak öğrenmesine dönüktür. Öğrenci, derste, üretim sonrası etkinliklerini gerek çağdaş teknolojiyi kullanarak gerekse daha geleneksel yöntemleri tanıyarak gerçekleştirmeyi de öğrenecektir. Bu arada öğrencinin kendi özgün ve sanatsal üslubunu ve tekniğini geliştirmesine de ayrıca önem verilecek ve dikkat edilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -