Course

LISTEN
VA 215 Görsel Kültür Select Term:
Bu ders, öğrencilere görsel kültür alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Derste, farklı biçimlerde üretilmiş görsel nesneler incelenecektir. Bunlar arasında çeşitli sanat eserlerinden fotoğrafa, film, tv ve dijital medyaya, video ve performanstan modaya geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Bu ders görsel kültürün farklı biçimlerde yorumlanarak nasıl değerlendirildiğini irdeleyecektir. Bu bağlamda, estetik kuramı ve görsel iletişim hakkında yapılmış diğer incelemeler ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -