Course

LISTEN
PSY 420 Sosyal ve Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar Select Term:
Her iki alanın da daha iyi anlaşılabilmesi için sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji çerçevesinde alan özel içerikli konular ele alınır. Dersin odağı dersin açıldığı her dönemde değişiklik gösterebilir. Üzerinde durulacak konular arasında ahlak psikolojisi, duygular, hafıza süreçleri, mekansal ve uzaysal algı gibi çeşitli konular sayılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -