Course

LISTEN
PSY 382 Kişilik Select Term:
Bu ders öğrencileri başlıca kişilik yaklaşımları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Psikanalitik, bilişsel, sosyal öğrenme, ve karakter gibi yaklaşımların varsayımları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları değerlendirme ve eleştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -