Course

LISTEN
PSY 371 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik Select Term:
Bu ders stresin psikolojik ve fiziksel esenlik ile ilişkisini incelemektedir. Derste üzerinde durulacak konular stres ve esenliğin tanımlanması ve ölçülmesi, günlük hayatta stres tepkilerini etkileyen faktörler, stresin düzenlenmesinin altında yatan psikolojik, sosyal ve biyolojik mekanizmalar, günlük hayatta karşılaşılan olaylar ve stresin psikolojik ve fiziksel esenliğe etkisini belirleyen süreçler ve stres ve esenlikte yaşa bağlı değişimlerdir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -