Course

LISTEN
PSY 303 Araştırma Yöntemleri Select Term:
Öğrencilerin psikoloji ve daha genel anlamda davranış bilimleri alanında araştırma çalışmaları yürütmeleri için gereken çeşitli seviyelerdeki becerileri kazandırır. Bu ders öğrencilerin araştırma projeleri hazırlamak ve tamamlamak konusunda bireysel deneyim edinmelerini, rehberlik almalarını ve deneysel çalışmaları değerlendirebilmek için eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını sağlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite :