Course

LISTEN
PSY 302 Sosyal Psikoloji Select Term:
Bu ders insan etkileşiminin incelenmesi olan sosyal psikolojiye başlangıçtır. Sosyal psikolojinin ilgi alanı, sosyal çevre ile insanların kendilerine ve başkalarına olan tutum ve davranışlarının birbirlerine karşılıklı etkisidir. Ders bir inceleme dersi olacaktır ve sosyal psikoloji alanını oluşturan sosyal etkiler, prososyal davranış, grup süreçleri, cinsiyet, yetki, uyum, tavır oluşumu, saldırganlık, ikna ve propoganda, çekim gücü, stereotipler ve özgüven gibi önemli konuların gözden geçirilmesini içerecektir. Vurgu, sosyal bağlamda insan davranışıyla ilgili temel teorileri öğrenmekte ve bu sistem ve araştırmaları politika, eğitim, hukuk, sağlık gibi gerçek hayat ortamlarına uygulamakta olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -